Vi hjälper dig med Bolagsrätt Firmarätt Lagerbolag

Kommissionären granskar och ger rådgivning i bolagsrätt och firmarätt och bistår även vid varumärkesregistreringar. Du kan med förtroende vända dig till oss för sakkunnig hjälp. Våra tjänster hjälper er att avservärt förkorta Bolagsverkets handläggningstid genom att se till att alla ärenden lämna in korrekt och har fullständiga uppgifter.

Bolagsrätt - Firmarätt - Lagerbolag

Kommissionären granskar och ger rådgivning i bolagsrätt och firmarätt och bistår även vid varumärkesregistreringar. Du kan med förtroende vända dig till oss för sakkunnig hjälp. Våra tjänster hjälper er att avservärt förkorta Bolagsverkets handläggningstid genom att se till att alla ärenden lämna in korrekt och har fullständiga uppgifter.

Våra tjänster

Vi biträder er – advokater, revisorer, företags juristavdelningar, fondkommissionärer, banker, enskilda företagare m fl.

Lagerbolag

Vi tillhandahåller Kommissionärens egna lagerbolag, Kommstart, och biträder under lagerbolagets omregistrering vid Bolagsverket utan ytterligare kostnad för beställaren.

Medarbetare

Våra medarbetare har lång erfarenhet av arbete med praktisk bolagsrätt. Vi ger råd och tips till advokater, revisorer, bolagsjurister och andra som är i behov av hjälp med bolagsrättsliga frågor.

Nyheter

Fondemission genom överföring från fonden för utvecklingsutgifter

Den 1 januari trädde nya regler i kraft gällande fondemission. Det ställs krav på att aktiebolag och ekonomiska föreningar, som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete, samtidigt överför balanserade vinstmedel med ett motsvarande belopp till en särskild fond som är en fond under bundet eget kapital.
Den särskilda fonden har benämningen ”Fond för utvecklingsutgifter” och får användas vid fondemission, nyemission eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning, när förlusten inte kan täckas av fritt eget kapital.

Resolution - regler för att hantera banker i kris

Resolution är ett särskild förfarande som innebär att krisdrabbade banker, andra kreditinstitut och värdepappersföretag (institut) ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former.
Den 1 februari 2016 infördes nya regler för att hantera banker och kreditmarknadsföretag som är i ekonomisk kris utan att behöva sätta dem i konkurs. Det kallas för resolution. Riksgälden är den myndighet som ansvarar för både förberedelser och hantering av banker och andra institut i kris. Om Riksgälden har beslutat att försätta en bank eller ett institut i resolution ska det registreras hos Bolagsverket.

Bolagsverket ändrar bedömningen av aktieägartillskott

Bolagsverket ändra bedömningen av aktieägartillskott. Efter genomgång av förarbeten och olika uttalanden har Bolagsverket ändrat sin bedömning och anser numera att återbetalning av aktieägartillskott ska betraktas som vinstutdelning i aktiebolagslagens mening och ska därmed anmälas i samband med beslut på extra bolagsstämma.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Storgatan 1
852 31 Sundsvall   

Postadress
Box 817
851 23 Sundsvall

Telefon :+46 60-55 37 70
Fax : +46 60-55 37 80
Email : bolag@kommissionaren.se