Arvoden

Arvoden i ordinära ärenden

Snabbanmälan, styrelseändring med e-post i retur med Bolagsverkets inkomststämpel –
för styrkande av att handlingen är ingiven. Gäller även andra typer av ärenden
300 kr
Företagsnamn/särskilt företagsnamn/nybildning800 kr
Lagerbolag (Bolagsverkets reg avgift 3 500:-)4500 kr
Emissioner/nedsättningar700 kr
Bolagsordningsändringar600 kr
Styrelse/revisor/likvidation500 kr
Fusioner enligt 23:1800 kr
Fusioner enligt 23:28600 kr
Gränsöverskridande fusioner1800 kr
Postadressändring200 kr
Filial nyregistrering1200 kr
Ändring av ekonomisk plan (föreningar)800 kr
Exp av registeringsbevis/bolagsordning/räkenskapshandling100 kr
Rättelse av registrerings- och ändringsbevis100 kr

Moms 25 % tillkommer på arvoden
Registreringsavgifter till Bolagsverket tillkommer