Om oss

Kommissionären för Aktiebolagsärenden har sedan 1897 biträtt svenskt näringsliv i aktiebolagsregistreringar gentemot Bolagsverket. Vi granskar och ger rådgivning i bolagsrätt och firmarätt och bistår även vid varumärkesregistreringar.

Om företaget

Kommissionären för Aktiebolagsärenden har sedan 1897 biträtt svenskt näringsliv i aktiebolagsregistreringar gentemot Bolagsverket. Vi granskar och ger rådgivning i bolagsrätt och firmarätt och bistår även vid varumärkesregistreringar. Eftersom Bolagsverket även handlägger registreringar av handels- och kommanditbolag, samt enskilda firmor, ekonomiska föreningar och filialer så biträder vi även i dessa ärenden. Avgörande för registreringen är framförallt handläggningstider, brister, registreringshinder, förväxlingsbara firmor och varumärken etc. Frågeställningar vid registrering uppvisar stora likheter men rättsområdet i sig präglas av komplexitet och detaljreglering. Du kan med förtroende vända dig till oss för sakkunnig hjälp.

Hos Kommissionären förgranskar vi alla inkommande ärenden, bevakar dem och är ditt ombud om det skulle uppstå problem vid Bolagsverkets handläggning. Över hälften av alla anmälningsärenden till Bolagsverket är mer eller mindre felaktiga och behöver kompletteras eller kräver skriftväxling. Genom korrekta och fullständiga ärenden förkortas Bolagsverkets handläggningstid avsevärt. Vi tillhandahåller även registreringsbevis och andra slags dokument ur Bolagsverkets register.